Felsökning och åtgärd av
akuta fel, läckage mm

Kontakta oss vid akuta problem! Vår VD, Dinu Spataru, svarar personligen!

Felsökningen kan innefatta olika metoder, beroende på typen av rörsystem och misstänkt problem. Här är några steg som kan ingå i felsökningsprocessen:

  1. Inspektion: vi kan utföra en visuell inspektion av rörsystemet för att leta efter synliga tecken på läckage, skador eller andra problem. Vi använder specialverktyg som exempelvis termografikameror för att upptäcka eventuella varma fläckar som kan indikera läckage.
  2. Trycktestning: Om läckage misstänks genomför vi en trycktestning av rörsystemet. Detta innebär att vi ökar trycket i systemet till en specifik nivå och övervakar om det finns några tryckfall som kan indikera en läcka. Trycktestning utförs med hjälp av specialutrustning och -procedurer.
  1. Spårning och lokaliseringsmetoder: Ibland kan det vara svårt att hitta exakt var en läcka eller ett problem uppstår i rörsystemet. I sådana fall används olika spårnings- och lokaliseringsmetoder, till exempel rökgasdetektorer, ljudlyssningsteknik eller annan specialutrustning för att identifiera platsen för problemet.

När felsökningen är klar och problemet har identifierats kan vi föreslå lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet. Det kan inkludera reparation av befintliga rör, utbyte av skadade komponenter eller till och med omfattande renovering eller ombyggnad av systemet.

Kontakta oss!

Misstänker du att läckage eller något annat problem har uppstått i ert rörsystem? Kontakta oss i så fall. Vi kommer direkt och ser till problemen.

Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!