Tjänster

Komplett fullserviceavtal för undercentral

Fullserviceavtal för undercentral

Ett fullserviceavtal för en undercentral är ett avtal som täcker alla aspekter av undercentralens drift och underhåll.

De vanligaste tjänsterna inom fullserviceavtal för undercentral är:

 • Tekniskt underhåll
 • Driftövervakning
 • Felavhjälpning och support
 • Reservdelsförsörjning
 • Energiövervakning och optimering

Givetvis anpassar vi våra  fullserviceavtal för undercentraler till de specifika behov och förutsättningar som finns.

Läs om Fullserviceavtal för undercentral
Komplett fullserviceavtal för källare

Fullserviceavtal för källare

Ett fullserviceavtal för källaren är en omfattande och praktisk lösning för att förbättra och underhålla källarutrymmen.

De vanligaste tjänsterna inom fullserviceavtal för källare är:

 • Energieffektivisering:
 • Avstängningsventiler:
 • Injustering
 • Isolering
 • Vattenmätare
 • Rensluckor för avlopp
 • Golvbrunnar

Givetvis anpassar vi våra  fullserviceavtal för källare till de specifika behov och förutsättningar som finns.

Läs mer Fullserviceavtal för källare
Injusteringar och energieffektiviseringar

Injusteringar och energieffektiviseringar

Injusteringar och energieffektiviseringar samt montering av vakuumavgasare och magnetfilter är några av de åtgärder som vidtas för att förbättra prestandan och effektiviteten hos ett värmesystem.

Det rekommenderas att kontakta en professionell VVS-tekniker eller ett företag specialiserat på värmesystem för att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för ditt specifika fall och för att genomföra installationen på ett korrekt sätt.

Läs om Injusteringar och energieffektiviseringar
Byten av radiatorventiler, stamventiler och övriga ventiler

Byten av radiatorventiler, stamventiler och övriga ventiler

Vi erbjuder hjälp och expertis när det gäller byte av radiatorventiler, stamventiler och andra ventiler.

De vanligaste tjänsterna inom ventilservice är:

 • Inspektion och utvärdering
 • Rådgivning och val av ventiler
 • Professionell installation
 • Material och reservdelar
 • Felsökning och reparation
Läs om Byten av ventiler
Filmning / spolning / bedöma skicket på rörsystemet

Filmning / spolning / bedöma skicket på rörsystemet

Vi har den erfarenhet, utrustning och kunskap som krävs för för att utföra filmning, spolning och bedömning av rörsystem på ett effektivt och säkert sätt.

Om man misstänker att det är dags att byta ut befintliga rör eller att man har problem med stopp i avloppsrören, kan vi komma och filma rören för att göra en statuskontroll.

Läs om Filmning och spolning av rörsystem
Felsökning och åtgärd av akuta fel, läckage etc

Felsökning och åtgärd av akuta fel, läckage mm

Vi felsöker och åtgärdar problem med rörsystem när det finns misstankar om läckage eller andra problem.

Här är några steg som kan ingå i felsökningsprocessen:

 1. Inspektion
 2. Trycktestning
 3. Spårning och lokaliseringsmetoder
Läs om Felsökning av rörsystem
Ombyggnationer och/eller uppgraderingar av VVS systemet

Ombyggnationer/uppgraderingar av VVS systemet

Ombyggnationer och uppgraderingar av VVS-systemet är nödvändiga för att bibehålla och förbättra funktionen, effektiviteten och säkerheten i byggnader.

Nedan listas några av de ombyggnationer och uppgraderingar som bör genomföras med jämna mellanrum:

 • Rörbyte
 • Uppgradering av vattenvärmare
 • Installation av vattensparande armaturer
 • Installation av vattenrenings- eller filtreringssystem
 • Uppgradering av värmesystemet
 • Installation av avloppsreningsverk
 • Energioptimering av VVS-systemet

Läs om Uppgraderingar av VVS systemet
Stambyte

Stambyten

Ett stambyte är en omfattande renoveringsprocess där stammar en fastighet byts ut. Stammar avser rörledningar som transporterar el, tele, gas, vatten och avfall inom fastigheten.

Stambyte är vanligtvis nödvändigt när de befintliga stammarna är gamla, slitna eller skadade och inte längre uppfyller säkerhets- eller funktionskraven. Särskilt viktigt är det att byta de vattenledande stammarna i tid.

Läs om Stambyten
Övriga bygg- och fastighetstjänster

Övriga bygg- och fastighetstjänster

Bygg- och fastighetstjänster innefattar en rad olika områden som elinstallationer, relining, ventilation och byggnadsarbeten.

Dessa tjänster erbjuds vanligtvis av specialiserade företag och entreprenörer inom respektive område. Vi har (tillgång till) kompetens inom alla dessa områden.

Läs om Bygg- och fastighetstjänster