Tjänster

Komplett fullserviceavtal för undercentral

Fullserviceavtal för undercentral

 • Energieffektivisering
 • Reglercentraler inställningsvärde
 • Pumpar
 • Utomhusgivare
 • Expansionskärl, manometer, säkerhetsventiler
 • Tryck i värmesystemet
 • Rengöring filter
 • Styrventil
 • Isolering
 • Injustering
 • VV + VVC temperaturer
 • Avstängningsventiler
 • Elpannor
 • Temperatur till radiator
 • Temperatur från radiator
 • Golvbrunnar
 • Shuntar
Komplett fullserviceavtal för källare

Fullserviceavtal för källare

 • Energieffektivisering
 • Avstängningsventiler
 • Injustering
 • Isolering
 • Vattenmätare
 • Rensluckor avlopp
 • Golvbrunnar
Injusteringar och energieffektiviseringar

Injusteringar och energieffektiviseringar

Energieffektivisering, montering av vakuumavgasare och magnetfilter på värmesystem.

Byten av radiatorventiler, stamventiler och övriga ventiler

Byten av radiatorventiler, stamventiler och övriga ventiler

I samband med byten av radiatorventiler, rekommenderas även att man gör injustering på stamventiler.

Filmning / spolning / bedöma skicket på rörsystemet

Filmning / spolning / bedöma skicket på rörsystemet

Om man misstänker att det är dags att byta ut befintliga rör eller att man har problem med stopp i avloppsrören, kan vi komma och filma rören för att göra en statuskontroll.

Felsökning och åtgärd av akuta fel, läckage etc

Felsökning och åtgärd av akuta fel, läckage mm

Vid misstanke om läckage eller andra problem felsöker vi
och föreslår sedan åtgärder, som vi efter godkännande även
utför.

Ombyggnationer och/eller uppgraderingar av VVS systemet

Ombyggnationer/uppgraderingar av VVS systemet

Vi har ett stort kontaktnät av duktiga VVS konsulter och VVS konstruktörer som behövs när man skall göra större ombyggnationer eller uppgraderingar av VVS systemet.

Stambyte

Stambyten

DPS Bygg & VVS AB har gjort egna stambyten samt varit underentreprenör på större stambytesprojekt.

Övriga bygg- och fastighetstjänster

Övriga bygg- och fastighetstjänster

Vi har även goda kontakter med kompetenta och duktiga
företag inom el, relining, ventilation och bygg.