Injusteringar och energieffektiviseringar

Vi förbättrar prestandan och effektiviteten hos ert värmesystem!

Vi känner till alla knep som kan effektivisera era energisystem!

Injusteringar och energieffektiviseringar samt montering av vakuumavgasare och magnetfilter är några av de åtgärder som vidtas för att förbättra prestandan och effektiviteten hos ett värmesystem. Nedan beskrivs de enskilda åtgärderna närmare.

Denna sida har följande innehåll:

(Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till de kapitel som du är intresserad av.)

Injusteringar

Injustering av ett värmesystem innebär att man optimerar flödet av vatten eller värmebärare genom systemet. Det görs vanligtvis genom att justera ventilerna och flödesbegränsarna på radiatorerna för att säkerställa en jämn och balanserad värmefördelning i byggnaden. Genom att rätt injustera systemet kan man undvika överflödigt värmeöverskott i vissa områden och underdimensionering i andra.

Energieffektiviseringar

Det finns flera sätt att förbättra energieffektiviteten i ett värmesystem. Ett vanligt steg är att installera termostater eller termostatventiler på radiatorerna för att reglera temperaturen i olika rum och undvika onödig uppvärmning. Isolering av rör och ledningar kan minska värmeförluster under transporten. Dessutom kan man se över värmepumpar, pannor eller värmekällor för att säkerställa att de fungerar optimalt och inte slösar energi.

Vakuumavgasare

En vakuumavgasare används för att avlägsna luftbubblor och gaser från värmesystemet. När luft samlas i systemet kan det skapa problem som exempelvis korrosion, ojämn uppvärmning och minskad effektivitet. En vakuumavgasare avlägsnar dessa luftbubblor genom att skapa ett undertryck som gör att gaserna avges. Genom att installera en vakuumavgasare kan man förhindra luftfickor och förbättra värmesystemets prestanda.

Magnetfilter

Magnetfilter används för att avlägsna magnetiska partiklar, såsom slagg, rost och sediment, från värmesystemets vatten. Dessa partiklar kan orsaka blockeringar, försämrad effektivitet och skador på komponenter som pumpar och ventiler. Magnetfiltret är utrustat med en kraftig magnet som attraherar och håller fast dessa partiklar, vilket förhindrar att de cirkulerar i systemet. Genom att installera ett magnetfilter kan man förbättra systemets driftsäkerhet och förlänga dess livslängd.

Kontakta oss!

Det är viktigt att notera att genomförandet av dessa åtgärder kan variera beroende på den specifika typen av värmesystem och befintliga installationsförhållanden. Det rekommenderas att kontakta en professionell VVS-tekniker eller ett företag specialiserat på värmesystem för att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för ditt specifika fall och för att genomföra installationen på ett korrekt sätt.

Behöver ni hjälp med Injusteringar och/eller energieffektiviseringar?

Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!