Ombyggnationer/uppgraderingar av VVS systemet

Byggnaders funktion och säkerhet kräver fungerande rörsystem!

Vi uppdaterar och/eller håller era rörsystem i skick!

Ombyggnationer och uppgraderingar av VVS-systemet är nödvändiga för att bibehålla och förbättra funktionen, effektiviteten och säkerheten i byggnader. På denna sida beskriver vi vanliga ombyggnationer och uppgraderingar som bör genomföras med jämna mellanrum eller när problem uppstår.

Denna sida har följande innehåll:

(Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till de kapitel som du är intresserad av.)

Rörbyte

Om de befintliga VVS-rören är gamla, rostiga eller korroderade kan det vara nödvändigt att byta ut dem. Rörbyte kan också vara önskvärt om du vill ändra layouten av VVS-systemet eller om du behöver installera större rör för att möta ökade behov.

Installation av vattenrenings- eller filtreringssystem

Om vattnet i ditt område har dålig kvalitet kan det vara klokt att installera vattenrenings- eller filtreringssystem för att förbättra smak, lukt och renhet.

Uppgradering av värmesystemet

Om ditt befintliga värmesystem är ineffektivt eller föråldrat kan det vara lönsamt att uppgradera det till ett mer energieffektivt system, som exempelvis en värmepump eller en modern panna.

Installation av avloppsreningsverk

I vissa fall kan det vara nödvändigt att installera ett avloppsreningsverk för att hantera och behandla avloppsvatten på plats.

Energioptimering av VVS-systemet

Genom att isolera rör, installera termostater och använda automatiska styrsystem kan du optimera energiförbrukningen i ditt VVS-system och minska driftkostnaderna.

Kontakta oss!

Det är viktigt att anlita en professionell VVS-installatör för att planera och genomföra ombyggnationer och uppgraderingar av VVS-systemet. Vi har ett stort kontaktnät av duktiga VVS konsulter och VVS konstruktörer som behövs när man skall göra större ombyggnationer eller uppgraderingar av VVS systemet.

Kontakta oss för offert eller för ett förutsättningslöst samtal. Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!