Fullserviceavtal för undercentral

”Tryck på startknappen” och vi tar hand om din undercentral till 100%!

DPS Bygg & VVS ”Fullserviceavtal för undercentral” är ett komplett avtal!

Ett fullserviceavtal för en undercentral är ett avtal som täcker alla aspekter av undercentralens drift och underhåll. Nedan följer de viktigaste tjänsterna som inkluderas i fullserviceavtal för undercentraler. (Givetvis anpassar vi våra  fullserviceavtal för undercentraler till de specifika behov och förutsättningar som finns.)

Denna sida har följande innehåll:

(Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till de kapitel som du är intresserad av.)

Tekniskt underhåll

Tekniskt underhåll innefattar regelbunden inspektion, service och reparation av undercentralens tekniska system, så som kylsystem, ventilationssystem, elsystem, säkerhetssystem och andra relaterade installationer.

Driftövervakning

Driftövervakning: övervakning av undercentralens funktioner för att säkerställa att alla system fungerar som de ska. Det kan innefatta kontinuerlig övervakning av temperatur, tryck, luftkvalitet och andra relevanta parametrar.

Felavhjälpning och support

Vid eventuella problem eller fel i undercentralen tillhandahåller fullserviceavtalet snabb felavhjälpning och teknisk support.

Reservdelsförsörjning

Fullserviceavtalet kan omfatta tillhandahållande av reservdelar för undercentralen. Detta säkerställer att eventuella defekta eller utslitna delar kan bytas ut snabbt och effektivt.

Energiövervakning och optimering

Fullserviceavtalet kan även inkludera övervakning och optimering av energiförbrukningen i undercentralen. Det kan innefatta att identifiera energibesparingsåtgärder, utföra energianalyser och ge rekommendationer för att minska energiförbrukningen.

Lista över tjänster som kan ingå i fullserviceavtalet

Nedan är en komplett lista av de delar som kan ingå i våra fullserviceavtal för undercentraler:

 • Energieffektivisering
 • Reglercentraler inställningsvärde
 • Pumpar
 • Utomhusgivare
 • Expansionskärl, manometer, säkerhetsventiler
 • Tryck i värmesystemet
 • Rengöring filter
 • Styrventil
 • Isolering
 • Injustering
 • VV + VVC temperaturer
 • Avstängningsventiler
 • Elpannor
 • Temperatur till radiator
 • Temperatur från radiator
 • Golvbrunnar
 • Shuntar

Kontakta oss!

Behöver ni någon som tar hand om er undercentral? Kontakta oss i så fall för offert eller för ett förutsättningslöst samtal.

Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!