Integritet

I denna DPS Bygg & VVS integritetspolicy informerar vi om i vilken omfattning och i vilket syfte vi samlar in och behandlar data när du använder våra hemsidor eller skickar uppgifter till oss. Då du lämnar dina personuppgifter till DPS Bygg & VVS skall du känna dig trygg. Insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft inom EU i maj 2018. 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter och annan data är:

DPS Bygg & VVS AB
Rålambsvägen 70
112 56 Stockholm

Frakkas hemsidor är:

  • dpsvvs.se

Om du har frågor om integritetspolicyn så kan du nå oss på telefon: 073-250 50 10 eller via e-post info@dpsvvs.se.

Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) hemsida: www.imy.se.

Vad räknas som personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Insamling av data

Vi samlar in data som du lämnar till oss genom

A) skicka dem till oss via brev, mejl eller formulären på våra hemsidor.
B) data som automatiskt samlas då du besöker någon av våra hemsidor.

A. Uppgifter som du skickar till oss

1. Brev/mejl

Om du till exempel anmäler ditt intresse för en av våra tjänster eller söker anställning hos oss via mejl eller brev så kommer de uppgifter som du anger i brevet/mejlet endast att kunna ses av oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon utanför DPS Bygg & VVS.

2. Formulärdata

På våra hemsidor finns formulär som du som besökare kan använda för att ställa frågor, anmäla intresse eller lämna meddelanden till oss på DPS Bygg & VVS. Den data som efterfrågas (så kallad ”form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder denna data för att registrera och eventuellt bearbeta/besvara det du meddelar, anmäler och/eller frågar.

B. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker våra hemsidor

1. Loggfiler

När du besöker Internet från din mobila enhet eller dator så kommer viss information att överföras till s.k. loggfiler. Detta är filer som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/ den mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

2. Cookies

På våra webbplatser används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. På samma ställe kan du även se vilka cookies som används på de webbplatser som du besöker.

På våra webbplatser används:

  • Egna cookies, som enbart används av den av våra webbplatser.
  • Tredjeparts-cookies som används av andra organisationer än oss. Till exempel så använder vi Google Analytics för att samla in statistik om hur våra webbplatser används.

Både egna cookies och tredjepartscookies kan vara:

  • Session-cookies, som används för att hålla isär olika användare och som endast existerar så länge en användare använder en specifik webbtjänst.
  • Fasta cookies, som sparas på din mobil, surfplatta eller dator för att kunna visa dig rätt information nästa gång du besöker samma webbplats igen.
  • Cookies som samlar statistik. Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur våra webbplatser används All information som samlas in av Google Analytics är anonym. Läs mer om Google Analytics här: analytics.google.com.

På våra webbplatser kan det förekomma länkar till externa funktioner, som Facebook och Google+. På dessa webbplatser kan cookies också förekomma. Information om detta ska i så fall finnas på dessa webbplatser.

Läs mer om cookies: sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka.

Behandling av data

Information som du skickar till DPS Bygg & VVS via brev, mejl, kontaktformulär på våra hemsidor eller på annat sätt kan komma att behandlas av DPS Bygg & VVS personal. Detta är ofrånkomligt för att vi ska kunna registrera intresseanmälningar och besvara frågor med mera. Alla personuppgifter och all känslig information som kommer Frakka tillgodo är helt konfidentiell och kommer aldrig vara nåbar för någon annan än Frakkas personal, annat i de fall då detta uttryckligen har godkänts av kunden/intressenten i fråga, eller om gällande avtal eller lagstiftning så påbjuder. Frakkas personal är bundna genom tystnadsplikt att hålla sig till dessa restriktioner även efter att anställningen/uppdraget hos Frakka har upphört.

Den data som samlas in genom cookies (läs mer om cookies ovan) under besök på våra webbplatser behandlas inte alls av DPS Bygg & VVS personal utan lagras endast i syfte att våra webbplatser ska fungera bättre och ge användare bättre upplevelser av dem. För detta ändamål kan uppgifter komma att behandlas anonymt av Google Analytics (läs mer om Google Analytics ovan).

Lagring av data

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver det eller om det föreligger andra legitima anledningar för ytterligare lagring.

När du söker till en ledig tjänst sparar vi de personuppgifter som är kopplade till din ansökan i fem år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på om hur länge de kan anses vara aktuella. Intervjuanteckningar sparas till exempel i två år medan testresultat och referenser normalt inte sparas längre än ett år. Bakgrundskontroller lagrar vi inte alls.

Kunders och anställdas uppgifter sparar vi upp till fem år.

Överföring av data

Utlämning av personuppgifter eller annan känslig data som du lämnar till oss genom brev, mejl, formulär på våra hemsidor eller på annat sätt kommer endast att överföras till tredje part då detta uttryckligen har godkänts av kunden/intressenten i fråga eller det skulle krävas för att uppfylla avtal eller gällande lagstiftning.

Information till kunder

För att kunna skicka offert, leverera produkter som ni har beställt, fakturera er för levererade varor och tjänster och så vidare, så behöver vi samla in en del personuppgifter om er. Dessa uppgifter kommer att läggas in i faktureringssystemet för det bolag som ni köpt varor/tjänster från. Vi kommer ej sälja, överföra eller överlämna era personuppgifter till tredje part, om inte lagar och förordningar av någon anledning och i något specifikt fall skulle kräva det. Vi kommer endast lagra era personuppgifter så länge som lagen kräver det, sedan kommer de raderas. Om ni inte önskar ge er samtycke till att vi samlar in dessa uppgifter så måste ni skicka ett mail till info@dpsvvs.se. Notera att ni kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om ni anser att vi bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Om du inte önskar ge er samtycke till att vi samlar in, behandlar och/eller sparar uppgifter om dig eller någon/något som du företräder så måste du skicka ett mail till info@dpsvvs.se. Notera att ni kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om ni anser att vi bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom info@dpsvvs.se eller på 073-250 50 10.