Stambyten

Stammar bör byts i god tid! Vi undersöker era stammar vid behov.

Vi byter stammar som huvud- eller underentreprenör!

Ett stambyte är en omfattande renoveringsprocess där de vertikala försörjningsledningarna i en fastighet byts ut helt eller delvis. Stammar avser rörledningar som transporterar el, tele, gas, vatten och avfall inom fastigheten. Stambyte är vanligtvis nödvändigt när de befintliga stammarna är gamla, slitna eller skadade och inte längre uppfyller säkerhets- eller funktionskraven. Särskilt viktigt är det att byta de vattenledande stammarna i tid.

Denna sida har följande innehåll:

(Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till de kapitel som du är intresserad av.)

Varför utför man stambyten?

Åldersrelaterat slitage börjar i allmänhet bli märkbart efter 30 till 60 år. Gjutjärnsstammar rostar med tiden. Plaströr rostar inte men även i plaströr byggs avlagringar upp. Dessa avlagringar kan båda skada rören och stoppa flödet i dem. Spruckna eller trasiga rör och stammar leder till läckage och fuktskador, som i sin tur kan leda till hälsovådligt mögel. Om dessa läckor börjar bli frekventa så är det hög tid att se över husets stammar.

Hur ofta måste man byta stammar?

I allmänhet förväntas stammar hålla cirka 30 till 60 år. Detta är dock inte en exakt sanning och livslängden kan variera på grund av olika faktorer. Livslängden på rör och stammar beror bland annat på materialets typ och kvalitet. Slitage och användning av har också en betydande inverkan på deras livslängd.

Året en byggnad byggdes kan vara en bra indikator för livslängden för stammar och rör, eftersom olika tekniker och material används under olika år. Vissa år, har det till exempel varit viktigt att få upp ett stort antal fastigheter snabbt. Stammarna i hus från dessa tider är ofta av sämre kvalitet. Medan vattenledningar i lägenheter ofta är gjorda av koppar och i allmänhet är mycket hållbara så är avloppsrör gjorda av gjutjärn, plast och ibland till och med betong.

När är det dags att byta stammar?

Om din fastighet upplever fuktskador eller läckageproblem är detta en stark indikator på att stockarna bör bytas ut eller om möjligt rustas upp. För att kontrollera tillståndet på stammarna bör en tillståndskontroll och VVS-inspektion utföras. Under en rörinspektion filmar man insidan av rören. Dokumentationen analyseras sedan av en specialist som kan avgöra när den aktuella fastigheten behöver stambytas. 

Kontakta oss!

Behöver ni hjälp med er stammar? Kontakta oss i så fall för offert eller för ett förutsättningslöst samtal.

Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!