Fullserviceavtal
för källare

Vi tar hand om din källare till 100% eller så mycket som du behöver!

DPS Bygg & VVS ”Fullserviceavtal för källare” är ett komplett avtal!

Ett fullserviceavtal för källaren som inkluderar energieffektivisering, avstängningsventiler, injustering, isolering, vattenmätare, rensluckor för avlopp och golvbrunnar är en omfattande och praktisk lösning för att förbättra och underhålla källarutrymmen. Nedan beskrivs de enskilda tjänsterna närmare.

Denna sida har följande innehåll:

(Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till de kapitel som du är intresserad av.)

Energieffektivisering

Genom att identifiera och implementera energieffektiva lösningar kan man minska energiförbrukningen och kostnaderna i källaren. Det kan inkludera installation av energisnåla belysningsalternativ, effektiva värmesystem och isolering för att förhindra värmeläckage.

Avstängningsventiler

Installation och underhåll av avstängningsventiler är viktigt för att möjliggöra avstängning av vatten- eller gasflöde till olika delar av källaren vid behov, vilket är särskilt användbart vid reparationer eller underhållsarbete.

Injustering

Genom att justera och balansera värmesystemet i källaren kan man se till att värmen fördelas jämnt och effektivt i utrymmet. Detta kan bidra till att optimera energiförbrukningen och förbättra komforten.

Isolering

En välisolerad källare kan hjälpa till att minska värmeförlusten och förhindra fuktproblem. Installation och underhåll av isolering kan vara en del av fullserviceavtalet.

Vattenmätare

Installation av vattenmätare i källaren kan hjälpa till att mäta och övervaka vattenförbrukningen i området. Detta kan vara användbart för att identifiera läckor eller överdriven förbrukning och vidta åtgärder för att minska vattenförluster.

Rensluckor för avlopp

Rensluckor möjliggör enkel tillgång för underhåll och rengöring av avloppssystemet i källaren. Detta kan vara viktigt för att förhindra stopp och blockeringar samt för att bibehålla en god avloppsfunktion.

Golvbrunnar

Underhåll och rengöring av golvbrunnar kan ingå i fullserviceavtalet för att se till att de fungerar korrekt och förhindra eventuella vattenläckage eller avloppsstopp.

Lista över tjänster som kan ingå i fullserviceavtalet

Nedan är en komplett lista av de delar som kan ingå i våra fullserviceavtal för källare:

  • Energieffektivisering
  • Avstängningsventiler
  • Injustering
  • Isolering
  • Vattenmätare
  • Rensluckor avlopp
  • Golvbrunnar

Kontakta oss!

Behöver ni någon som tar hand om er källare? Kontakta oss i så fall för offert eller för ett förutsättningslöst samtal.

Du når oss enklast via kontaktformuläret till höger, på telefonnummer 073-250 50 10 eller via mailadress info@dpsvvs.se.

Vår VD Dinu Spataru svarar dig alltid inom kort!